WHISTLEBLOWING - Nová právní úprava z EU

 Směrnice č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie  

Transpoziční lhůta do 17. prosince 2021, možnost odkladu povinnosti zavést interní kanál pro organizace do 249 zaměstnanců až do března 2022.

Povinné organizace: 

soukromé subjekty nad 50 zaměstnanců  a všechny veřejné subjekty (možno vyloučit malé obce) 


Od 17.12.2021 začíná v naší zemi platit nový zákon vycházející ze Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.


Někdy nazývaný "práskačský" zákon přináší z pohledu legislativy ochranu veřejného zájmu, ochranu společnosti proti porušováním právních předpisů a zejména ochranu oznamovatele proti odvetným opatřením.


Z pohledu organizace pomůže detekovat porušování pravidel a zákonnosti, pravděpodobně podpoří důvěru vašich zaměstnanců a sníží riziko negativní medializace.

Povinná organizace, tedy organizace s více než 50 zaměstnanci, má stanoveny povinnosti, jejich neplnění bude, jak jinak, sankcionováno.

Organizace je povinná:

1. Identifikovat oblasti, pro které musí zřídit interní oznamovací kanál
2. Jmenovat prošetřovatele - příslušnou osobu (whistleblowing officer)
3. Nastavit pravidla pro příjem oznámení
4. Vyšetřovat, řešit, evidovat oznámení
5. Bránit odvetným opatřením


Oznamovatel má možnost kromě interního kanálu (prošetřovateli)                podat oznámení na kanál externí- Ministerstvo spravedlnosti, které je předá příslušnému Inspektorátu práce.

Za určitých podmínek může oznamovatel svoje oznámení zveřejnit ( média, internet..) a bude stále chráněna jeho identita stejně jako je chráněna v kanále interním i externím.


Zákon umožnuje jmenovat i externího prošetřovatele.


Na činnost Whistleblowing officera (prošetřovatele-oprávněné osoby)
 vlastním certifikaci(viz. níže) a jsem připraven na spolupráci s vaší organizací.

Kontakt:  Ing. Milan Krabec  tel. 705 409 191