Whistleblowing

Zabezpečím zavedení whistleblowingu u vaší organizace a řešení oznámení včetně zákonem stanovené dokumentace, evidence a archivace.  


Zákon o ochraně oznamovatelů č.171/2023 Sb.

S účinností od 1.8.2023. (Přechodná doba k zavedeni max. do 15.12.2023)


POVINNOU ORGANIZACÍ je zaměstnavatel nad 50 zaměstnanců 


Organizace má stanoveny povinnosti, jejich neplnění bude sankcionováno.

  • Identifikovat oblasti, pro které musí zřídit interní oznamovací kanál
  • Jmenovat oprávněnou osobu (whistleblowing officer)
  • Nastavit pravidla pro příjem oznámení
  • Vyšetřovat, řešit, evidovat oznámení
  • Bránit odvetným opatřením
  • Informovat všechny zaměstnance o možnosti oznamovat porušení zákonností

Oznamovatel bude mít možnost podat oznámení :

  • interní kanál – řešitel-oprávněná osoba jmenovaná organizací
  • externí kanál – Ministerstvo spravedlnosti, které předá příslušnému inspektorátu práce
  • bude však mít i možnost oznámení zveřejnit do médií a na internet

Ve všech třech případech musí být chráněna identita oznamovatele.


Zpracování dokumentace ZDARMA.

Základní měsíční odměna: 500,- Kč. Odměna za řešení každého oznámení: 500,- Kč. 

(vyúčtování a reporting čtvrtletně).