WHISTLEBLOWING - Nová právní úprava z EU

 Směrnice č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie  

Transpoziční lhůta do 17. prosince 2021, možnost odkladu povinnosti zavést interní kanál pro organizace do 249 zaměstnanců až do března 2022.

Povinné organizace: 

soukromé subjekty nad 50 zaměstnanců  a všechny veřejné subjekty (možno vyloučit malé obce) V Poslanecké sněmovně ČR je zatím nepřijatý návrh na povinné organizace již od 25 zaměstnanců.


Od 17.12.2021 začíná v naší zemi platit nová Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Na ní naváže český Zákon o oznamovatelých, nacházenící se právě v PS ČR.


Někdy nazývaný "práskačský" zákon přináší z pohledu legislativy ochranu veřejného zájmu, ochranu společnosti proti porušováním právních předpisů a zejména ochranu oznamovatele proti odvetným opatřením.

Z pohledu organizace pomůže detekovat porušování pravidel a zákonnosti, pravděpodobně podpoří důvěru vašich zaměstnanců a sníží riziko negativní medializace.


Povinná organizace má stanoveny povinnosti, jejich neplnění bude, jak jinak, sankcionováno.


Organizace je povinná:

1. Identifikovat oblasti, pro které musí zřídit interní oznamovací kanál
2. Jmenovat prošetřovatele - příslušnou osobu (whistleblowing officer)
3. Nastavit pravidla pro příjem oznámení
4. Vyšetřovat, řešit, evidovat oznámení
5. Bránit odvetným opatřením

Oznamovatel má možnost kromě interního kanálu podat oznámení na kanál externí - Ministerstvo spravedlnosti, které je předá příslušnému Inspektorátu práce. Za určitých podmínek může oznamovatel svoje oznámení zveřejnit     

 ( média, internet..) a bude stále chráněna jeho identita stejně jako je chráněna v kanále interním i externím.

Na činnost Whistleblowing officera 

(prošetřovatele-oprávněné osoby)
 vlastním certifikaci(viz. níže WBOFF) a jsem připraven na spolupráci s vaší organizací. 

(Vytvoření požadované dokumentace, určení z definovaných oblastí pro whistleblowing u vaší organizace, povinnosti spojené s informováním zaměstnanců, určení interního oznamovacího kanálu, vedení evidence oznámení a jejich řešení...)


Smluvní měsíční odměna:
organizace 25-50 zaměstnanců 750, Kč/měsíc
organizace 51-150 zaměstnanců 850,- Kč/měsíc
organizace 151-250 zaměstnanců 950,-Kč/měsíc

Kontakt:  Ing. Milan Krabec  tel. 705 409 191