GDPR 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle čl. 37 GDPR správce a zpracovatel jmenují Pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, např. obce, města, školy.

 

Máte pocit, že platíte za GDPR  hodně peněz? 

Odpovídá výkon vámi jmenovaného Pověřence za tyto peníze?

Máte zpracovanou vnitřní Směrnici GDPR a vedete nařízenou dokumentaci? 

Jste pravidelně informováni o změnách a novinkách v oblasti GDPR související     s vaší obcí nebo školou?

Roční zprávu GDPR  děláte Vy nebo Pověřenec, nebo ji snad vůbec neděláte?

Nové nařízení EU NIS 2 o kybernetické bezpečnosti, týká se vás? Co kamery, máte je v souladu s GDPR?... 


Máte-li zájem o spolupráci, určitě se dohodneme. 

Ceník externí služby Pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce a školy

Obec do 100 obyvatel 350,- Kč/měsíc

Obec do 500 obyvatel 400,- Kč/ měsíc

Obec do 1000 obyvatel 500,- Kč/ měsíc

Obec více než 1000 obyvatel od 600,- Kč/ měsíc


Základní škola malá (do 100 žáků) 350,- Kč/ měsíc

Základní škola střední (do 300 žáků) 400,- Kč/ měsíc

Základní škola velká ( nad 300 žáků) od 500,- Kč/ měsíc


Mateřská školka malá ( do 100 dětí) 400,- Kč/měsíc

Mateřská školka velká (nad 100 dětí) od 500,- Kč/ měsíc


Neváhejte mne kontaktovat na tel. 705 409 191 nebo emailu: milan.krabec@seznam.cz