GDPR 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Dle čl. 37 GDPR správce a zpracovatel jmenují Pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, např. obce, města, školy, ministerstva, pojišťovny, banky, nemocnice... 

Otázky ze školství.    Poznatky ze stížností u obcí.  Nahodilé uniky o očkovaných osobách. K povinnému testování zaměstnanců ve firmách.

 

Obcím a školám nabízím externí službu Pověřence pro ochranu osobních údajů

1.Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?

1) Zveřejňování adresních či jiných identifikačních údajů žadatele ve zveřejněných odpovědích na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Byť mají povinné subjekty dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytnutou informaci zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, nelze v rámci tohoto postupu zveřejňovat zároveň adresní či...

Ceník externí služby Pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce a školy

Obec do 100 obyvatel 300,- Kč/měsíc

Obec do 250 obyvatel 350,- Kč/ měsíc

Obec do 500 obyvatel 450,- Kč/ měsíc

Obec do 1000 obyvatel 500,- Kč/ měsíc

Obec více než 1000 obyvatel od 600,- Kč/ měsíc

Základní škola malá (do 100 žáků) 400,- Kč/ měsíc

Základní škola střední (do 300 žáků) 500,- Kč/ měsíc

Základní škola velká ( nad 300 žáků) od 600,- Kč/ měsíc

Mateřská školka malá ( do 100 dětí) 300,- Kč/měsíc

Mateřská školka velká (nad 100 dětí) od 400,- Kč/ měsíc

Neváhejte mne kontaktovat na tel. 705 409 191 nebo emailu: milan.krabec@seznam.cz