GDPR 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle čl. 37 GDPR správce a zpracovatel jmenují Pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, např. obce, města, školy.

Problematiku na české podmínky upřesňuje zákon č. 110/2019 Sb.

 

Máte pocit, že platíte za GDPR  hodně peněz? 

Odpovídá výkon vámi jmenovaného Pověřence za tyto peníze?

Máte zpracovanou vnitřní Směrnici GDPR a vedete nařízenou dokumentaci? 

Jste pravidelně informováni o změnách a novinkách v oblasti GDPR související     s vaší obcí nebo školou?

Roční zprávu GDPR  děláte Vy nebo Pověřenec, nebo ji snad vůbec neděláte?

Nové nařízení EU NIS 2 o kybernetické bezpečnosti, týká se vás? Co kamery, máte je v souladu s GDPR?... 


Máte-li zájem o spolupráci, určitě se dohodneme. 

Ceník externí služby Pověřence pro ochranu osobních údajů pro obce a školy

Obec do 100 obyvatel 350,- Kč/měsíc

Obec do 500 obyvatel 400,- Kč/ měsíc

Obec do 1000 obyvatel 500,- Kč/ měsíc

Obec více než 1000 obyvatel od 600,- Kč/ měsíc


Základní škola malá (do 100 žáků) 350,- Kč/ měsíc

Základní škola střední (do 300 žáků) 400,- Kč/ měsíc

Základní škola velká ( nad 300 žáků) od 500,- Kč/ měsíc


Mateřská školka malá ( do 100 dětí) 400,- Kč/měsíc

Mateřská školka velká (nad 100 dětí) od 500,- Kč/ měsíc


Neváhejte mne kontaktovat na tel. 705 409 191 nebo emailu: milan.krabec@seznam.cz