Revize herních prvků

Běžná vizuální kontrola se provádí vždy před uvedením zařízení nebo sportoviště do provozu. (pověřená osoba - údržbář, školník, případně dozor).
Provozní kontrola se provádí v intervalech co 3 měsíce a kontrolu provádí pověřená osoba provozovatelem. O této kontrole se vždy provede zápis!
Roční kontrolu-REVIZI provádí nezávislá certifikovaná osoba "revizní technik v oboru dětských hřišť, sportovních zařízení". Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení, dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit změny, které by mohly mít vliv na bezpečnost uživatelů sportovišť a sportovních zařízení.

Služby  spojené s REVIZEMI a kontrolami poskytuji jako fyzická osoba - OSVČ. Vlastním živnostenské oprávnění poskytovat služby k provádění kontrol a měření v oboru dětských hřišť a sportovních zařízení. 

Ceník:

Základní cena 500,- Kč

(obsahuje  náklady spojené s provedením revize a vyhotovením Revizní zprávy)

Jednotlivý herní/sportovní prvek za kus 150,- Kč

Herní a cvičební sestava (v závislosti na velikosti a složitosti ) 200-400,- Kč

Jednotlivé tělocvičné/sportovní nářadí za kus 100,- Kč

Příklad ceny:  hřiště o 5 herních prvcích a jedné herní sestavě:
500 Kč+750 Kč (5x150)+200 Kč = 1 450,- Kč


Při počtu herních prvků a sestav 15 a více SLEVA 20%


Kontakt: Milan Krabec, tel 705 409 191, mail: milan.krabec@seznam.cz