Revize herních prvků

Věděli jste, že více než 39% herních prvků v obcích a školách nesplňuje normy  na bezpečnost dětí.

 V záplavě činností, které musíte denně řešit  Vám mohou uniknout zdánlivé drobnosti,

 jako třeba poškozené nebo nebezpečné herní prvky určené vašim dětem. A pak stačí jeden vážnější úraz dítěte a následky jsou nedozírné.

 Proč to riskovat.

Soudní spory jsou v této oblasti nemilosrdné a odškodnění v milionech již běžnou praxí.

Ze zákona máte povinnost 1x ročně provést kontrolu herních prvků prostřednictvím revizního technika. Výstupem je revizní zpráva o stavu vašich herních prvků. V případě nedostatků vás čeká jejich řešení, opravy, reklamace...

Máte to skutečně pod kontrolou? Co když dojde k poškození herního prvku a následnému úrazu v mezidobí? Alibi v podobě revizní zprávy vám bude polehčující okolností, ale mamince poraněného dítěte to jen těžko vysvětlíte.

Řešení, které sníží pravděpodobnost úrazu na poškozených a nebezpečných herních prvcích je         Služba BHP - Bezpečné Herní Prvky.


Co BHP poskytuje:

  • Provedení ZÁKONNÉ ROČNÍ REVIZE včetně zpracování revizní zprávy a protokolu o funkčnosti herních prvků
  • Provedení provozní kontroly mimo zákonnou revizi se zaměřením na funkčnost a stabilitu herních prvků - 1-2x ročně v mezidobí
  • Poradenství při odstraňování starých, nefunkčních prvků a jejich případné nahrazení novými
  • Součinnost při výběru vhodných nových herních prvků
  • Zajištění dodání potřebné dokumentace a certifikace jednotlivých herních prvků od výrobců, vedení evidence vašich herních prvků
  • Pomoc s řešením reklamací a oprav u výrobců a dodavatelů herních prvků


Služby BHP poskytuji jako fyzická osoba - OSVČ. Vlastním živnostenské oprávnění poskytovat služby k provádění kontrol a měření. Mám několikaletou praxi u výrobce herních prvků se zkušenostmi s výrobou, montáží a servisem herních prvků.


Cenová nabídka za komplexní řešení v oblasti herních prvků včetně zákonné roční revize pro vaší obec nebo vaší školu :

Hřiště do 10 herních prvků 3 996,- Kč ročně,    Hřiště nad 10 herních prvků 5 396,- Kč ročně.

MÁTE-LI O SLUŽBU ZÁJEM, POŽÁDEJTE SI 

O SLEVU 25%.


Cena po slevě :

 do 10 herních prvků:  2 997,- Kč/ rok,

 nad 10 herních prvků: 3 977,- Kč/rok.


Kontakt: Milan Krabec, tel 705 409 191, mail: milan.krabec@seznam.cz