VÍTEJTE !


 Dovoluji si zde představit své služby pro školy, obce, města a firmy nad 25 zaměstnanců .


Službou spojenou s činností Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pomáhám uvedeným subjektům splnit zákonnou povinnost dle nařízení EU 679/2016 a zákona o ochraně osobních údajů č.110/2019 Sb.

Službou spojenou s činností Whistleblowing officer (prošetřovatele-oprávněné osoby) pomáhám organizacím nad 25 zaměstnanců splnit  zákonnou povinnost dle nařízení EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.